Skip to main content

Målet med vårt arbete är att skapa en transparent, kostnadseffektiv säkerhet som märks så lite som möjligt av användarna. Vi brukar kalla det "intelligent säkerhet på
lagom nivå".

Det senaste från oss

TechX 2017

Dags för TechX hos Microsoft och Onevinn är med som talare!


Error 0×80070490 when converting BIOS-UEFI in ConfigMgr 1610

I should have written this post a while ago but haven’t had time yet. When using the new BIOS-UEFI conversion solution in Configuration Manager 1610, https://docs.microsoft.com/en-us/sccm/osd/deploy-use/task-sequence-steps-to-manage-bios-to-uefi-conversion If you are still on 1606 or earlier you can still use this method: http://ccmexec.com/2016/07/switch-from-bios-to-uefi-seamless-using-configuration-manager-ts-in-6-simple-steps/ I have seen the below error 080070490 when the computer tries to restart the first time [...]


Rättighetskrav för att redovisa informationsklassning i Office

Att kunna redovisa för en mottagare av ett dokument vilken informationsklassning informationen har är viktigt. Att belysa om ett dokument är av publik karaktär eller säkerhetsklassat styr användarens betende både vad gäller redigering och hantering av dokumentet. Med Azure Informations Läs mer


Translate Windows messages in other languages

Sometimes I run into error messages in foreign languages, like this French one: Ok, I admit it, I made the dialog box myself, but the message text is real. And I have no idea what it means. So, how can Continue reading


ConfigMgr 1701 TP new features

After playing around a while with Configuration Manager 1701 Technical Preview build I thought it was time to share some info and some nice screenshots. The biggest new feature without competition is the fact that SCCM clients will now select Software Update point using Boundary Groups just like it would with an MP, DP This [...]